با استفاده روزانه یک ساعت از تلفن همراه، احساس خوشبختی بیشتری کنید

هر فناوری‌ تازه‌ای که می‌آید، موجی از هراس و تردید را به همراه می‌آورد. این موضوع چه در فرنگ و چه در ایران عمومیت داشته است.

مثلا وقتی یوهانس گوتنبرگ، دستگاه چاپ را اختراع کرد و به یاری آن دیگر کتاب‌هایی به غیر از کتاب‌های انجیل یا ادعیه هم می‌توانستند در شمارگان خیلی زیاد چاپ شوند، خیلی‌ها اعتراض کردند که این فناوری باعث اشاعه کتاب‌های بی‌محتوا و کم‌ارزش شده و دوست داشتند به همان سال‌هایی برگردند که شیوه‌های قدیمی نسخه‌برداری از کتاب‌ها اجازه نمی‌داد هر کتابی بتواند به سرعت چاپ و توزیع بشود.

در ایران خودمان، ورود تلگراف و رادیو، با موجی از اعتراض‌ها و هشدارها همراه بود. در برخی از نشریات دهه ۱۳۲۰ تیتر می‌زدند که رادیو درس بی‌عفتی و بی‌عصمتی و بی‌حیایی می‌دهد. ادامه خواندن “با استفاده روزانه یک ساعت از تلفن همراه، احساس خوشبختی بیشتری کنید”