ارتباط

تلفن
كارخانه: ٠٢١٥٦٢٣٥٥٨٦ – ٠٢١٥٦٢٣٢٣١٤
فروشگاه: 02155897985 – 02155606430

آدرس
كارخانه : شهرك صنعتى شمس آباد، گلبن ١٨، پلاك ١٨
فروشگاه: تهران، خیابان مولوی، بعد از چهار راه مولوی، به سمت میدان محمدیه، روبروی بانک سپه، پلاک 322

ایمیل
info@paydarplastic.com
سامانه پیامک:  ۱۰۰۰۲۱۵۵۶۰۶۴۳۰